logo

فیراستار

logo

فیراستار

ویژگی‌های فیراستار

فیراستار از جهات متنوعی متن شما را بررسی می‌کند. لیست کاملی از تمامی موارد را در ادامه می‌بینید.

اصلاح و تبدیل حروف عربی به فارسی (مانند ي و ك عربی)
تبدیل اعداد عربی و انگلیسی و علائم ریاضی به معادل فارسی
حذف علائم تعجب و سوال اضافی
تبدیل سه نقطه به نویسه‌ی صحیح و اصلاح فاصله‌گذاری آن
اصلاح فاصله‌های اضافی (چند Space پشت‌هم)
اصلاح فاصله گذاری پسوندهای ام، ای، ایم، اید، اند، ات، اش، مان، تان، شان
اصلاح فاصله‌گذاری پسوندهای جمع: ها، های و هایی
تبدیل دو علامت منهای پی‌درپی به خط کشیده‌ی کوتاه (–) و سه علامت منهای پی‌درپی به خط کشیده‌ی بلند (—)
اصلاح فاصله‌گذاری پسوندهای مختلف مانند: ‌تر، ‌ترین، ‌تری
اصلاح فاصله‌گذاری پسوندهای هایی، هایم، هایت، هایش، هایمان، هایتان، هایشان
تنظیم فاصله‌گذاری‌ها برای «گیومه»، {آکولاد}، [کروشه] و (پرانتز)
اصلاح فاصله‌گذاری پیشوندهای می، نمی و بی
اصلاح فاصله‌گذاری در قبل و بعد انواع علائم نگارشی (نقطه، نقطه ویرگول، ویرگول، دونقطه، علامت سوال، علامت تعجب)
اصلاح و تبدیل علائم انگلیسی به فارسی (, – ; – ? ← ، – ؛ – ؟)
استفاده از نشانه «ی» به جای «همزه». برای مثل تبدیل «خانهٔ علی» به «خانه‌ی علی» و برعکس
اصلاح تاریخ و استفاده از «/» به جای «-» در میان هر بخش. مانند «۱۴۰۰/۰۳/۰۲»